Ülkemizde Bilim-Sanat-Felsefe (BSF) alanlarında yürütülen lisansüstü ve doktora çalışmaları çoğunlukla Devlet ya da Vakıf Üniversitelerinde gerçekleştirilmektedir. Benzer durum doktora sonrası araştırmalar için de geçerlidir. Bu kurumlarda yürütülen çalışmalar, Üniversitelerin ya da TÜBİTAK gibi ulusal kaynakların araştırma fonları ve az sayıda olmakla beraber, uluslararası fonlar ile desteklenmektedir. Ülkemizin inanılmaz sayıdaki genç ve üniversite bitirmiş nüfusuna karşın, yetersiz kaynaklardan ötürü lisansüstü, doktora ve doktora sonrası elde edilen bilgi birikiminin ülke ve insanlık yararına kullanılma oranı gelişmiş ülkelerin standartlarından ne yazık ki geridedir. Özellikle doktora sonrası araştırmacıların desteklenmesinde ve araştırmalarına katkıda bulunulmasına ayrılabilen kaynaklar oldukça sınırlı ve çoğunlukla kurumlarda bulunan kadrolar ile sınırlıdır.

Kaynak yetersizlikleri bir yana, araştırmalarını yürütmek isteyen kişiler kimi zaman kendi ilgi alanlarının dışında, kurum ya da danışmanların öngördüğü alanlarda yapmak durumunda kalmaktadır. Özellikle, sanat ve felsefe alanlarına ve uygulaması kısıtlı temel bilim alanlarına ayrılan kaynaklar oldukça kısıtlıdır. Bunların dışında tam tekâmül etmiş bir araştırmacının farklı alanlarda da bilgi ve beceri kazanması, yürüttüğü çalışmanın içeriğinin zenginleşmesi ve evrensel değerlere ulaşması bakımından hiç şüphesiz çok önemlidir.

Yukarıda özetlenen sebeplerden ötürü, kendi kaynaklarını üreten ve Bilim-Sanat-Felsefe alanlarında bağımsız araştırma yapılmasına olanak sağlayan bir oluşuma ihtiyaç vardır. ASDM, GÖKABAD Platformu  ile birlikte bu ihtiyaca bir nebze olsun karşılık vermek için kurulmuş bir şahıs şirketidir. Bu bağlamda, BSF alanlarında yapılacak araştırmalara gerekli olan kaynakları, Ar-Ge ve üretim imkânı bulunan şirketlerle birlikte, ancak onlardan bağımsız olacak şekilde, uluslararası standartlarda araştırma-geliştirme yapılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Kendi kaynaklarını, BSF alanlarında eğitim, projelendirme, danışmanlık hizmetleri ile tarım, enerji ve sanayii üretimine dayandıran, gelişimini ulusal ve uluslararası projelerle destekleyen, Üniversiteler ile iş birliği içerisinde eğitime katılan, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilere yarı/tam zamanlı burs ve araştırma imkanı sağlayan, doktora sonrası araştırmacıları yarı/tam zamanlı olarak bünyesinde bulunduran ASDM ve GÖKABAD platformu, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır.

ASDM ve GÖKABAD, insan haklarına saygılı, akademik etik ve insani ahlak kurallarına bağlı, her türlü politik görüşten bağımsız hem yönetimsel hem ekonomik şeffaflığı önde tutan, insan ve doğaya karşı sorumlu olduğunu bilen, her şeyden önce “iyi insanların” bir araya gelerek bildiklerini bir karşılık beklemeden paylaşacağı, öğreteceği ve üreteceği bir şirket ve platformdur.

Perpa’daki ofisimizin kapısı hepinize açıktır. Bekleriz.