MALİ ŞEFFAFLIK

2018-2020 Vergi Levhamız

Giderlerimiz:

Burs: 35.000 TL,
Vergi: 28.800 TL,
Kira: 8.600 TL,
Ulaşım: 3.220 TL,
Elektrik: 1780 TL,
Laboratuvar ve Atölye Malzemeleri: 10.000 TL,
Mali ve hukuki müşavirlik: 3.000 TL,
Yazılım: 3.000 TL

Toplam: 93.400 TL