Kuantum Metroloji

Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin temelinde uluslar arası standartların önemi aşikardır. Öyle ki; tüm mühendislik fizik kitapları ilk bölümlerinde bu SI birimlerine yer ayırmaktadır. 20 Mayıs 2019’dan bu yana gelişmiş tüm ülkeler metre, saniye ve kilogram yerine kuantum mekaniksel sabitler olan Planck sabiti, elektron yükü ile Einstein’ın meşhur ışık hızı sabitini kullanmaktadır.

Kilogram’ın tanımında özellikle iki sabit (von Klitzing ve Josephson) temel alınmaktadır. Bu sabitlerden von Klitzing sabiti direncinin milyarda bir hassasiyetle ölçülebildiği Hall deneyleri ile belirlenebilmektedir.

ASDM bünyesinde yine uluslar arası ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda, bu sabitin ölçülmesinde oluşan anomalileri ve dolayısı ile metrolojik ölçümlerde oluşabilecek muhtemel sapmaların kaynaklarını araştırmaktayız. Ayrıca, bu deneysel veriler ışığı altında yeni devre dizaynları yapmaktayız.