Kuantum Kapasitans Temelli Düşük Boyutlu Bataryalar

Kuantum mekaniği, klasik mekanikten farklı olarak nesneler arasındaki geometrik ilişkiler yerine topolojik ilişkileri temel alır. Bunun en iyi örneklerinden biri de “Kuantum kapasitans”tır. Kısaca, klasik bir kapasitörde kapasitansı (yani yük saklama) belirleyen temel faktör geometri iken, kuantum kapasitansta ana unsur sistemde bulunan parçacıklar arası ilişkidir. Bu bağlamda yüksek manyetik alana maruz bırakılan düşük boyutlu elektron sistemleri (kryojenik sıcaklıklarda) sıra dışı elektriksel özellikler göstermektedir.

Bu konudaki çalışmalarımız, şu anda ülkemizde imkanlar bulunmadığı için yine yurtdışı ortaklıklar ile sürdürülmektedir. Oysa 2012 yılında kuruluşunda proje yürütücüsü olarak bulunduğum “Kuantum Teknolojileri Laboratuvarı”nda ilk deneysel verilere ulaşılmıştır.