Biyolojik sistemlerin Kuantum Mekaniksel Ölçümlenmesi

İnvazif (yıkıcı) olmayan yöntemlerle hücre içi elektriksel dinamikleri anlamak, kanserden, Alzheimer’a kadar pek çok hastalığın kökeni olarak görülmektedir. ASDM bünyesinde kuramsal olarak çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz ve Paul-Drude Enstitü’sü Berlin-Almanya ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar ile hücre içi potansiyel dağılımının kuantum mekaniksel yöntemlerle ölçümlenmesini çalışmaktayız.